شركت اطلاع رساني و آموزش بورس به مناسبت روز قلم و تجليل از نويسندگان بازار سرمايه، در مراسمی كه به مناسبت گراميداشت روز قلم با عنوان ” سرمايه قلم” در روز شنبه مورخ ١٤٠٢/٤/١٧ از ساعت ١٥ الی ١٨ در محل هتل لاله تهران برگزار شد از جناب آقای پروفسور فريدون رهنمای رودپشتی به پاس تدوين بيشترين عنوان كتاب در صنعت مالی و بازار سرمايه تقدير و تشكر بعمل آورد.