شرح ماموريت، فعالیت، اهداف و وظايف مرکز پژوهشي مهندسي مالي و سرمايه‏ گذاري بازار ساز (ايفک)

ماموريت بي‏بديل مرکز به عنوان رسالت اصلي آن شناسايي، توسعه و بکارگيري دانش مهندسي مالي و براي اجرايي کردن امور داراي معماري (ساختار) سازماني درکسب و کارها در عصر تحول و فعاليت‏های اصلي در چهار حوزه زير و هر يک از حوزه ‏ها بر فعاليت‏هاي و تخصصي و حرفه‏اي مرتبط، متمرکز هدفگذاري و برنامه‏ريزي شده است.

  1. مشاوره: با تمرکز بر ارائه ساز و کارها و کمک به ارتقاء بازدهي سرمايه‏ گذاري، ساختاردهي شرکتي، رصد و تحليل روند آينده بازارهاي مالي، پورتفوسازي بهينه و پايدار و مشارکت با مديريت کسب و کارهاي مالي از طريق مهندسي مجدد نظام‏ها.
  2. پژوهش: با تمرکز بر آينده پژوهشي مطالعات، تحليل سناريوهاي مختلف مبتني بر يافته‏ هاي تحقيقات، کمک به نهادينه سازي پژوهش در تصميم ‏گيري مديران کسب و کارها و انجام تحقيقات بنيادي، توسعه‏ اي و کاربردهاي بازارهاي مالي با تفکر مهندسي
  3. آموزش: با تمرکز بر آموزش‏هاي کاربردي و کارگاهي کوتاه ‏مدت، آموزش‏هاي حرفه‏اي نظير Mini MBA، MBA، DBA، Post DBA در رشته ‏های مهندسی مالی، حقوق مالی، بانکداری، بیمه و املاک و مستغلات ، مالی شرکتی و غیره.
  4. خدمات حرفه‏ ای: با تمرکز بر کاربردی سازی تحول دیجیتال و عملیاتی نمودن اسناد بالادستی با رویکرد شناسایی فرصت‏های جدید در توسعه کسب و کارهای مالی، کمک به دیجیتالی‏ سازی فرایندها در صنعت سرمایه‏ گذاری، بانکداری و بیمه، ارائه خدمات تخصصی و حرفه‏ای در بورس اوراق بهادار، کالا، انرژی و سایر بورس‏های تخصصی، ارائه تورهای علمی تخصصی و حرفه‏ ای در داخل و خارج کشور، خدمات مربوط به انتشار مقالات و یافته‏ ها و چاپ و عرضه کتب تخصصی حرفه‏ ای و کاربردی.